دوشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۷

شهردارى كجايى؟


ساعت 1:12 دقيقه گفتم برم يه دورى بزنم جلوى در ديدم كپه اى آشغال متعفن انتظارم رو ميكشه!
فقط سر ماه بيان بگن ماهيانه ...

هیچ نظری موجود نیست: